EN
Komplexní rehabilitace
Fyzioterapie
Akupunktura
Příjemné prostředí
Příjemné prostředí

Fyzioterapie

V dnešní moderní společnosti je fyzioterapie nedílnou součástí ucelené rehabilitace s úzkým propojením do řady medicínských oborů.

Nabízíme holistický přístup k diagnostice, léčbě a prevenci funkčních a strukturálních poruch pohybového aparátu. Tento přístup je ukotven znalostmi anatomie, fyziologie, biomechaniky, vývojové kineziologie a psychologie.

Na základě nejnovějších vědeckých poznatků a empirie využíváme široké spektrum metod fyzioterapie, fyzikální terapie a ověřených procedur alternativní medicíny.

Cíleně řešíme individuální potřeby pacientů všech věkových kategorií.

Aplikujeme metody:

 • manuální a fasciální techniky, mobilizační techniky kloubů a páteře, techniky měkkých tkání, péče o jizvu,
 • aktivace hlubokého stabilizačního systému (dechová gymnastika),
 • stabilizace osového orgánu na podkladě ontogenetického vývoje,
 • stabilizace páteře pomocí labilních ploch,
 • tapingu a kineziotapingu,
 • fyzikální terapie - magnet, ultrazvuk, nožní a ruční vířivka.

Pracujeme s koncepty:

 • Vojtovy reflexní lokomoce, Bobath, DNS, PNF, Ludmily Mojžíšové, Brügger koncept, Brunkow, Klappovo lezení, Bazální programy a podprogramy dle J. Čápové.

Doporučujeme:

 • reedukaci pohybových stereotypů
 • prvky ergonomie
 • instruktáž k domácímu cvičení
 • postupy autoterapie
 • vhodnou pohybovou aktivitu
 • přímo u nás si můžete zakoupit cvičební pomůcky, které používáte při hodinách individuální terapie.