EN
Komplexní rehabilitace
Fyzioterapie
Akupunktura
Příjemné prostředí
Příjemné prostředí

Psychologie

Psychologie tvoří nedílnou součást naší nabídky komplexní péče o pacienta. Uznáváme pohled na tělesné, duševní a emoční prostředí, ve kterém se pacient pohybuje.

Využíváme metod: psychologického vyšetření a rozboru psychologické situace, psychoterapie – péče, pomoci a podpory, krizové intervence.

Nabízíme spektrum psychologické péče pro děti a rodiče se zaměřením na:

  • výchovné obtíže,
  • vztahové a rodinné problémy,
  • výukové obtíže, posouzení vhodnosti studia víceletého gymnázia,
  • kariérové poradenství, osobnostní růst.

Nabízíme spektrum psychologické péče pro dospělé se zaměřením na:

  • psychosomatické poruchy pohybového ústrojí, bolestí zad a hlavy, podporu při závažných somatických onemocněních, pomoc při nadměrné únavě a vyčerpání, poruchy spánku,
  • léčbu závislostí, odvykání kouření, léčení bulimie a anorexie, léčení obezity,
  • léčení depresí, úzkostných stavů, fobií (strach z cestování, strach z lidí atp.),
  • podporu v krizových životních situacích, pomoc při řešení partnerských a životních problémů, pomoc při vyrovnání se se ztrátou blízké osoby, zaměstnání, pomoc při zvládání stresových situací, pomoc při odstraňování nežádoucích návyků.