EN
Komplexní rehabilitace
Fyzioterapie
Akupunktura
Příjemné prostředí
Příjemné prostředí

Podologie

Ploska nohy představuje bázi, o kterou se člověk opírá ve stoje a mění její zatížení při pohybu. Je nejen orgánem pohybu, ale i orgánem, který podává mozku svými kožními, šlachovými, svalovými i kloubními nervovými receptory informace o prostředí, po kterém se pohybujeme. Noha se tím podílí na orientaci v prostoru, udržení rovnováhy a realizuje pokyny ke změně těžiště. Podílí se na realizaci vlastního pohybu, v podstatě rozděluje zatížení těla a sama je v různých svých částech při pohybu rozdílně zatěžována.

Změna stavu plosky nohy a dolní končetiny může vyvolat dysbalanci vzdálených segmentů těla.

U nás Podologie zahrnuje komplexní vyšetření nohou, dolních končetin včetně celého pohybového aparátu a komplexní péči o nohu u batolat, dětí i dospělých.

tvary

Vyšetření:

  • Komplexní statické a dynamické vyšetření celé pohybové soustavy se zaměřením na plosku nohy, dolní končetinu a pánev
  • Vyšetření chůze a stoje
  • Podoskopické a plantografické vyšetření plosky nohy
  • Vyšetření kloubní pohyblivosti
  • Vyšetření stavu svalů a vazů nohy a dolní končetiny

Komplexní péče o nohu:

  • Cvičení pro aktivaci svalů nohy a dolní končetiny, reflexní masáž plosky nohy
  • Akupresura plosky, vodoléčba, instruktáž pacienta k domácí péči o nohy
  • Návrh a výroba individuálních ortopedických stélek, doba výroby do 60 minut, jejich ideální úprava do stavu, který zabezpečí komfortní, vyváženou a přirozenou chůzi
  • Poradenství a konzultace zdravého obutí včetně doporučení vhodných korekčních pomůcek

Před podologickým vyšetřením a terapií aplikujeme každému pacientovi vířivku na obě nohy.