EN
Komplexní rehabilitace
Fyzioterapie
Akupunktura
Příjemné prostředí
Příjemné prostředí

Návštěvní služba

Specializovaný tým fyzioterapeutů poskytuje rehabilitační péči imobilním pacientům přímo v jejich bytě na území hl. m. Prahy.

Kontaktní informace, objednání:

tel.: +420 272 941 280

Kontaktní osoby pro příjem nových pacientů: Věra Navrátilová nebo Lucie Mrkosová, sekretariát kliniky.

Návštěvní služba je systém komplexní rehabilitační péče v bytech pacientů. Nemůže-li z důvodu svého zdravotního stavu pacient docházet na rehabilitační léčbu, potom musí fyzioterapeut za ním. To, že pacient nemůže docházet na rehabilitační terapii, je způsobeno vážným onemocněním, následkem nemoci nebo úrazu, pokročilým věkem s přidruženými chorobami. Naše pracoviště nabízí tuto možnost péče v rámci regionu Prahy. Návštěvní služba pomáhá nemocnému v návratu do běžného života, ke své rodině, pokouší se přispět k jeho samostatnosti a soběstačnosti. Jedná se o spolupráci rehabilitačního pracovníka s celou rodinou tak, aby se zlepšila kvalita života pacienta.

Nutno zajistit doporučení typu „K“ od praktického lékaře na „vstupní vyšetření rehabilitačním specialistou v bytě z důvodu nemožnosti docházet ambulantní formou na rehabilitaci“.

Na základě doporučení praktického (registrujícího) lékaře provede náš specialista komplexní holistické vyšetření s rozpisem následné rehabilitační terapie: manuální a fasciální techniky, individuální rehabilitační cvičení s využitím prvků vývojové kineziologie, s využitím konceptů Vojtovy reflexní lokomoce, dynamické neuromuskulární stabilizace, individuální rehabilitační cvičení s využitím rehabilitačních pomůcek (gymball, overball, Theraband …), nácvik chůze, vertikalizace, nácvik sebeobsluhy, zdolávání bariér, instruktáž pacienta a rodiny. Nedílnou součástí fyzioterapie je aplikace alternativních metod jako je masáž, akupresura, reflexní masáž plosek.

Rehabilitace je přizpůsobena prostředí bytu. Dle indikace spolupracujeme s pojišťovnou při získávání rehabilitačních a ortopedických pomůcek usnadňujících život pacienta, jeho samostatnost a sebeobsluhu.

Ceny za poskytované služby

Je nám líto, ale na tento typ poskytované péče nemáme uzavřenou Smlouvu s pojišťovnou 207, 209 a 205. Je tedy plně hrazena pacientem.

Vstupní vyšetření specialistou = 1.050,- Kč
Každá návštěva fyzioterapeuta (60 minut) = 950,- Kč

S ostatními zdravotními pojišťovnami máme uzavřenou smlouvu (111, 201 a 211), jedná se tedy pouze o spoluúčast pacienta k tomu, co hradí pojišťovna za:
Holistické vyšetření specialistou při první návštěvě v bytě nemocného = 750,- Kč
Akupresura, klasická masáž a další výkony nehrazené ZP prováděné fyzioterapeutem v rámci každé návštěvy (60 minut) = 650,- Kč

Mgr. Kamila Máčiková, vedoucí návštěvní službyAdéla Fatková, DiS., fyzioterapeutkaKateřina Křížová, DiS., fyzioterapeutkaKateřina Kučerová, DiS., fyzioterapeutkaKamila Matoušková, fyzioterapeutkaVladimíra Prouzová