NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBA

Kontaktní informace, objednání: pondělí a úterý 9,00 – 12,00 hodin
Tel.: +420 272 941 280 (Věra Navrátilová, sekretariát)

   

 Vedoucí lékař: MUDr. Renata Čížkovská
Odborná vedoucí návštěvní služby : Mgr. Kamila Máčiková


 

 

 

 Fyzioterapeutky:
Vladimíra Prouzová, Kamila Matoušková, Veronika Sobotková,DiS., Adéla Fatková, DiS., Kateřina Křížová, DiS., Kateřina Kučerová, DiS., Oldřiška Urbanová, DiS.

Návštěvní služba je systém komplexní rehabilitační péče v bytech pacientů. Nemůže-li z důvodu svého zdravotního stavu pacient docházet na rehabilitační léčbu, potom musí fyzioterapeut za ním. To, že pacient nemůže docházet na rehabilitační terapii, je způsobeno vážným onemocněním, následkem nemoci nebo úrazu, pokročilým věkem s přidruženými chorobami. Naše pracoviště nabízí tuto možnost péče v rámci regionu Prahy již od roku 1996. Návštěvní služba pomáhá nemocnému v návratu do běžného života, ke své rodině, pokouší se přispět k jeho samostatnosti a soběstačnosti. Jedná se o spolupráci rehabilitačního pracovníka s celou rodinou tak, aby se zlepšila kvalita života pacienta. Na základě doporučení praktického ( registrujícího) lékaře provede náš specialista komplexní holistické vyšetření s rozpisem následné rehabilitační terapie:

 • Individuální rehabilitační cvičení s využitím různých metodik (Vojta, Brüger, Kabat, Brunkow …)
 • Individuální rehabilitační cvičení s využitím rehabilitačních pomůcek (gymball, overball, Theraband …)
 • nácvik chůze, vertikalizace
 • nácvik sebeobsluhy, zdolávání bariér, instruktáž pacienta a rodiny
 • nadstandardní terapie s využitím alternativních metod (masáž, akupresura, reflexní masáž plosek…)

Rehabilitace je přizpůsobena prostředí bytu. Dle indikace  spolupracujeme s pojišťovnou při získávání rehabilitačních a ortopedických pomůcek usnadňujících život pacienta, jeho samostatnost a sebeobslužnost.
Nejčastěji se zaměřujeme na:

 • stavy po centrální mozkové příhodě s následným reziduem
 • artrózu kloubů, stavy po totálních endoprotézách
 • stavy po zlomeninách, stavy po úrazech a jejich následcích
 • stavy po amputacích končetin
 • chronické vertebrogenní obtíže, stavy po operacích páteře
 • roztroušenou sklerózu
 • parkinsonský syndrom
 • myopatii
 • dětskou mozkovou obrnu
 • osteopozózu
 • diabetes melitus
 • rekonvalescenci u pacientů po dlouhodobé imobilitě
 • kardiovaskulární nedostatečnost
 • poruchy pohybového aparátu u pacientů s onkologickým onemocnění

Kontaktní osoba pro příjem nových pacientů: Věra Navrátilová, sekretariát

Telefon: 272 941 280, 272 940 401, 736 750 927

**********************************************************************************

 Pojišťovna 207 a 205:

Nemáme smlouvu na návštěvní službu, je tedy plně hrazena pacientem. Vstupní vyšetření specialistou = 900,- Kč, každá rehabilitace (60 minut) = 800,- Kč.

Ostatní zdravotní pojišťovny:

Máme uzavřenou smlouvu, jedná se tedy pouze o spoluúčast pacienta k tomu, co hradí pojišťovna.
Holistické vyšetření specialistou při první návštěvě v bytě nemocného = 600,- Kč
Akupresura, klasická masáž  a další výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou prováděné fyzioterapeutem
v rámci každé návštěvy v bytě nemocného (60 minut) = 500,- Kč.

Nutno zajistit doporučení typu „K“ od praktického lékaře na „vstupní vyšetření rehabilitačním specialistou v bytě z důvodu nemožnosti docházet ambulantní formou na rehabilitaci“.

**********************************************************************************

Pokud je pacient t.č. hospitalizován ve zdravotnickém zařízení (např. nemocnice, LDN), nelze bohužel tuto péči poskytnout.