STACIONÁŘ

Z provozních důvodů je do 28.2.2018 stacionář kliniky uzavřen.
Infúzní terapii poskytujeme opět od 1.3.2018

 

Personální obsazení:

   

 

 

 

Vedoucí lékař: prim. MUDr. Renata Čížkovská
Fyzioterapeutka: Mgr. Renata Šmídová
Zdravotní sestra: Bc. Monika Vávrová

Lůžkové oddělení tvoří 2 třílůžkové pokoje. Pokoje jsou vybaveny lůžky se zdravotními matracemi, televizí a chladničkou. Podle zdravotního stavu a přání nemocného je možnost výběru ze dvou forem léčení na tomto oddělení. První možnost je denní stacionář, kdy nemocný po absolvování procedur a odpočinku odchází domů, a druhá je pobyt od pondělí do pátku. Druhou možnost, kdy se zvyšuje efektivita léčebného procesu a tudíž zkracuje doba pracovní neschopnosti tím, že odpadá každodenní cestování, využívají především nemocní s bolestivými akutními stavy, po operacích páteře, ortopedických operacích a nemocní se vzdáleným bydlištěm. Lůžkové oddělení je také hojně využíváno klienty k pravidelným léčebným či léčebně-relaxačním pobytům.

Plánovaný nástup na lůžkové oddělení je v pondělí mezi 8.00 a 10.00 hod., kdy pacient podstoupí komplexní holistické příjmové vyšetření, na základě kterého stanoví lékař léčebný plán. Jednotlivé procedury pak individuálně plánuje staniční sestra, která se také stará o maximální pohodlí pacientů. Každý den probíhá lékařská vizita, kdy tým našich lékařů hodnotí aktuální zdravotní stav a navrhuje případné změny v léčebném plánu či potřebná doplňující vyšetření. V pátek po absolvování procedur je pacient propuštěn. Po celou dobu pobytu má pacient neomezenou možnost vycházek a návštěv.

K léčení či pobytu na lůžkovém oddělení není potřeba doporučení praktického lékaře. Na dobu léčení na lůžkovém oddělení je možnost vystavení  potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti.