PSYCHOLOGIE

 

PhDr. Martin Wagenknecht

Odborný garant Monady pro obor klinické psychologie.

 

 

 

Psychologické vyšetření a rozbor psychologické situace, psychoterapie,
krizová intervence
Psychologická péče pro děti a rodiče: výchovné obtíže, vztahové a rodinné problémy,
výukové obtíže, posouzení vhodnosti studia víceletého gymnázia, kariérové poradenství

 • Psychoterapie – dospělí
  • Léčení psychosomatických poruch pohybového ústrojí, bolestí zad, hlavy a svalů
  • Léčení funkční ženské sterility
  • Léčení preklimakterických a klimakterických potíží
  • Léčení závislostí, odvykání kouření, léčení bulimie a anorexie, léčení obezity
  • Léčení depresí, úzkostných stavů, fobií (strach z cestování, strach z lidí atp.)
  • Léčení poruch spánku
  • Podpora v krizových životních situacích
  • Pomoc při řešení partnerských a životních problémů
  • Pomoc při řešení výchovných problémů dětí
  • Podpora při závažných somatických onemocněních
  • Pomoc při vyrovnání se se ztrátou blízké osoby, zaměstnání
 • Relaxační cvičení
  • Pomoc při zvládání stresových situací
  • Pomoc při nadměrné únavě a vyčerpání
  • Pomoc při odstraňování nežádoucích návyků
  • Léčení poruch spánku
  • Léčení chronických bolestí
  • Osobnostní růst