PODOLOGIE

 

 

 

 

Mgr. Kamila Máčiková – fyzioterapeut, specialista podolog

KOMPLEXNÍ PÉČE O NOHU

 Ploska nohy představuje bázi, o kterou se člověk opírá ve stoje a mění její zatížení při pohybu. Je nejen orgánem pohybu, ale i orgánem, který podává mozku svými kožními, šlachovými, svalovými i kloubními nervovými receptory informace o prostředí, po kterém se pohybujeme. Noha se tím podílí na orientaci v prostoru, udržení rovnováhy a realizuje pokyny ke změně těžiště. Podílí se na realizaci vlastního pohybu, v podstatě rozděluje zatížení těla a sama je v různých svých částech při pohybu rozdílně zatěžována. Změna stavu plosky nohy a dolní končetiny může vyvolat dysbalanci vzdálených segmentů těla.

Podologické vyšetření  – komplexní vyšetření nohou a dolních končetin batolat, dětí i dospělých:

  • komplexní statické a dynamické vyšetření celé pohybové soustavy se zaměřením na plosku nohy, dolní končetinu a pánev
  • vyšetření chůze a stoje
  • podoskopické a plantografické vyšetření plosky nohy
  • vyšetření kloubní pohyblivosti
  • vyšetření stavu svalů a vazů nohy a dolní končetiny

Komplexní péče o nohu:

  • cvičení pro aktivaci svalů nohy a dolní končetiny, reflexní masáž plosky nohy, akupresura plosky, vodoléčba, instruktáž pacienta k domácí péči o nohy
  • návrh a výroba individuálních ortopedických stélek, doba výroby do 60 minut, jejich ideální úprava do stavu, který zabezpečí komfortní, vyváženou a přirozenou chůzi
  • konzultace zdravého obutí
  • doporučení vhodných korekčních pomůcek