PÉČE O SPORTOVCE

 

Základ péče tvoří kineziologický rozbor pohybové soustavy u

  • výkonnostních sportovců
  • rekreačních sportovců
  • i nesportujících

Vyhodnocení funkčního stavu pohybové soustavy,  posouzení dysbalance posturálních a dalších svalových skupin dále umožňuje:

  • korekci dysbalance ze sportu
  • nastartovat správnou prevenci jednostranného sportovního přetížení

Cílená individuální terapie

  • prodlužuje aktivní dobu závodění nebo provádění rekreačního sportu, pomáhá zvýšit sportovní výkonnost
  • poskytne informace pro výběr specifických kompenzačních cvičení k provozovanému sportu
  • umožňuje vybrat optimální rekreační sport pro nesportující