LÉČEBNÉ METODY

 

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA
Myoskeletální medicína a chiropraxe, infuzní a obstřiková terapie,
magnetoterapie, ultrazvuk, elekroterapie, přístrojová lymfodrenáž, neinvazivní laserová terapie

NEUROLOGIE
Komplexní a cílené neurologické vyšetření, neurochirurgické konziliární vyšetření

FYZIOTERAPIE
Využíváme prvky vývojové kineziologie a pracujeme s koncepty Vojtovy metody, Bobath, DNS.
Dále aplikujeme metody PNF, Ludmily Mojžíšové, kineziotapingu, manuální a fasciální techniky

SONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ
Tradiční zobrazovací metoda. Kvalitním pomocníkem v ordinaci rehabilitačního lékaře i fyzioterapeuta.  
Umožňuje vyšetření měkkých tkání pohybového aparátu jako jsou svaly, vazy, šlachy a klouby.
Nabízíme cílené vyšetření bolestivých stavů v případě podezření:

  •  na poranění či zánětlivý proces v měkkých tkáních a kloubech,
  • na degenerativní změny v kloubech a jeho okolí,
  • na přítomnost kloubního výpotku.
  • Vyšetřením můžeme hodnotit vývoj a postup hojení v oblasti měkkých tkání a kloubů.

Výhody: Vyšetření nám umožní včasnou a přesnou diagnostiku. Tím je umožněno, s ohledem na časovou osu, nastavit vhodnou léčbu i přesně cílenou fyzioterapii.Vyšetření je bezpečné, nebolestivé, minimálně časově náročné, bez nutnosti předchozí přípravy, bez zdravotního rizika, nebo vedlejších účinků.
Vyšetření je prováděno pomocí přístroje Logiq V2 od GE Healthcare
Přístroj je vybaven barevným mobilním ultrazvukovým systémem za účelem kvalitního a citlivého zobrazení vyšetřované tkáně včetně možnosti měření biometrických parametrů. Součástí je integrovaná pacientská databáze umožňující sledovat a porovnávat změny před a v průběhu terapie.

PODOLOGIE
Komplexní péče o nohu včetně zhotovení individuálních ortopedických stélek

PSYCHOLOGIE
Psychoterapie, krizová intervence, rebalancing, práce s časovou osou, psychoanalýza, hypnóza.
Psychologická péče pro děti a rodiče: výchovné obtíže
vztahové a rodinné problémy,výukové obtíže, posouzení vhodnosti studia víceletého gymnázia
kariérové poradenství

AKUPUNKTURA, AKUPRESURA

Využití a použití akupunktury: bolestivé stavy páteře – krční, hrudní, bederní, bolesti kloubů – ramenních, kolenních,kyčelních, léčení poruchy nervového systému-periferních nervů – bolesti a ochrnutí končetin při výhřezech meziobratlové ploténky bederní a krční páteře, obrny lícního nervu, poruchy centrálního nervového systému- stavy po mozkových mrtvicích,roztroušená sklerosa, dětské mozkové obrny, psychosomatická onemocnění, funkční ženská sterilita, únavový syndrom, manažerský syndrom, migrény, alergie, depresivní stavy a poruchy přizpůsobení, podpora redukce hmotnosti, tabakismus, fibromyalgie.

MASÁŽE