KOMPLEXNÍ TERAPIE KRČNÍ PÁTEŘE

Tento odborý kurz je zaměřen na oblast krční páteře s propojením na oblast hrudníku a hrudní páteře. Cílem kurzu je objasnění strategie vedení terapie u vertebropatů vzhledem k vzájemné vazbě mezi postavením jednotlivých částí páteře a okolních segmentů.

Cena kurzu KOMPLEXNÍ TERAPIE KRČNÍ PÁTEŘE  (celkem 2 dny, 10 kreditů Unify) je 3.650,- Kč.

Termín: 3.- 4.11.2018
Rozsah: 20 x 45 minut
Garant: PhDr. Markéta Musilová

Lektor: prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., přednostka Neurologické kliniky FNKV
Náplň:

 • Neurologické aspekty onemocnění krční páteře, vertebrogenní bolesti hlavy
 • Možnosti a indikace chirurgické léčby
 • Terapie onemocnění krční páteře

Lektor: Bc Tomáš Dvořák, fyzioterapeut
Náplň:

 • Vztah mezi horními končetinami a Cp
 • Klinické vyšetření Cp
 • Strategie přístupu k vertebrogenním poruchám
 • BPPV
 • Mobilizace Cp

Lektor: PhDr. Markéta Musilová, fyzioterapeutka
Náplň:

 • Poruchy svalového tonu a přenesená bolest s vazbou k Cp
 • Cp v biomechanickém a kineziologickém vztahu k ostatním segmentům těla
 • Základní ergonomické zásady v ADL, práci a ve sportu
 • Diferenciální rozvaha při kineziologickém rozboru
 • Palpace a ošetření měkkých tkání s přímým vztahem k Cp, imitujících radikulární symptomatiku
 • Cvičení v uzavřených, otevřených řetězcích s respektováním biomechaniky a kineziologie pohybu
 • Ukázka akupresury ve vztahu k Cp

Přihlásit se na kurz

Monada, spol. s r. o. spravuje a zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 neboli „GDPR“. Podrobné informace o našich Zásadách ochrany osobních údajů a Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění naleznete zde
Odesláním vyplněné přihlášky na odborný kurz dávám souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce.

Kontaktní informace:

Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
e-mail:
tel.
Adresa bydliště
Ulice
Město
PSČ
Adresa zaměstnavatele
Název společnosti
Ulice
Město
PSČ
IČO
   


Název kurzu
Datum kurzu
Ubytování
Platba kurzu
Vaše zpráva
Spamová kontrola