PÉČE O VERTEBROPATY

Kurz je nabízen jako celek za účelem získání komplexního přehledu péče o pacienty s vertebrogenními obtížemi. 

Tento  obsáhlý odborný kurz se věnuje problematice vertebropatů. Vzhledem k rozsahu tohoto tématu je kurz rozdělen do dvou dílčích bloků. První (víkendová) část se věnuje primárně oblasti bederní páteře ve vztahu k pánevnímu pletenci. Druhá (též víkendová) část je zaměřená na oblast krční páteře s propojením na oblast hrudníku a hrudní páteře. Cílem kurzu je objasnění strategie vedení terapie u vertebropatů vzhledem k vzájemné vazbě mezi postavením jednotlivých částí páteře a okolních segmentů.

Cena kurzu Péče o vertebropaty  (celkem 4 dny, 20 kreditů Unify) je 7.300,- Kč.

PÉČE O VERTEBROPATY I.
Termín: 20.- 21.10.2018
Rozsah: 20 x 45minut
Garant: PhDr. Markéta Musilová

Lektor: MUDr. Ivana Pospíšilová, primářka rehabilitačního oddělení Nemocnice Na Pleši
Náplň:

 • Anatomické poznámky, diferenciální diagnostika a nejčastější příčiny onemocnění bederní páteře a pánevního pletence
 • Možnosti terapie včetně chirurgické léčby

Lektor: Bc Tomáš Dvořák, fyzioterapeut
Náplň:

 • Funkční podmínky vertikalizace a bipedální lokomoce
 • Význam kyčelního kloubu pro biomechaniku pánevního pletence
 • Klinické vyšetření pánve a Lp
 • Význam dechové mechaniky a podmínky pro její ovlivnění
 • Mobilizace pánevního pletence a Lp

Lektor: Mgr. Lucie Říčařová, fyzioterapeutka
Náplň:

 • Praktická aplikace fyzioterapeutických přístupů
 • Využití poloh vývojové kineziologie, inspirace jógovou terapií, spirální dynamikou, propriocepční cvičení
 • Důraz na vědomé prožívání jednotlivých pohybů, rozvíjení vlastní vnímavosti nejen pohybu
 • Koncept ADL a jeho aplikace do každodenního života, prevence přetěžování

PÉČE O VERTEBROPATY II.
Termín: 3.- 4.11.2018
Rozsah: 20 x 45 minut
Garant: PhDr. Markéta Musilová

Lektor: prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., přednostka Neurologické kliniky FNKV
Náplň:

 • Neurologické aspekty onemocnění krční páteře, vertebrogenní bolesti hlavy
 • Možnosti a indikace chirurgické léčby
 • Terapie onemocnění krční páteře

Lektor: Bc Tomáš Dvořák, fyzioterapeut
Náplň:

 • Vztah mezi horními končetinami a Cp
 • Klinické vyšetření Cp
 • Strategie přístupu k vertebrogenním poruchám
 • BPPV
 • Mobilizace Cp

Lektor: PhDr. Markéta Musilová, fyzioterapeutka
Náplň:

 • Poruchy svalového tonu a přenesená bolest s vazbou k Cp
 • Cp v biomechanickém a kineziologickém vztahu k ostatním segmentům těla
 • Základní ergonomické zásady v ADL, práci a ve sportu
 • Diferenciální rozvaha při kineziologickém rozboru
 • Palpace a ošetření měkkých tkání s přímým vztahem k Cp, imitujících radikulární symptomatiku
 • Cvičení v uzavřených, otevřených řetězcích s respektováním biomechaniky a kineziologie pohybu
 • Ukázka akupresury ve vztahu k Cp

Přihlásit se na kurz

Monada, spol. s r. o. spravuje a zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 neboli „GDPR“. Podrobné informace o našich Zásadách ochrany osobních údajů a Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění naleznete zde
Odesláním vyplněné přihlášky na odborný kurz dávám souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce.

Kontaktní informace:

Titul
Jméno
Příjmení
Datum narození
e-mail:
tel.
Adresa bydliště
Ulice
Město
PSČ
Adresa zaměstnavatele
Název společnosti
Ulice
Město
PSČ
IČO
   


Název kurzu
Datum kurzu
Ubytování
Platba kurzu
Vaše zpráva
Spamová kontrola