OBECNÉ INFORMACE A POKYNY

Obecné informace a pokyny platné pro všechny kurzy

Přihláška

Přihlásit se do kurzu je možné elektronicky na našich internetových stránkách www.monada.cz, nebo písemně, a to zasláním přihlášky na adresu kliniky. Pozdější přihlášky je možno telefonicky konzultovat s paní V. Navrátilovou, tel. 736 750 924.

Přihlášku řádně vyplňte včetně titulu!!!

Platba

Platbu kurzu můžete provést v hotovosti na místě v den konání kurzu Dále fakturou (například při platbě zaměstnavatelem), nebo bankovním převodem na číslo našeho účtu 4685790217/0100 KB Praha variabilní symbol = rodné číslo (prvních 6 číslic), specifický symbol – číslo kurzu, minimálně 2 týdny před zahájením kurzu.

SLEVA 10% z ceny kurzu pro držitele ISIC karty.

Zrušení kurzu

Pokud se kurz neuskuteční, bude Vám kurzovné vráceno neprodleně v plné výši. K účasti na kurzu budete vyzváni přibližně 2 týdny před jeho zahájením.

Ubytování

Všechny uvedené kurzy se konají v Praze, nabízíme ubytování v lůžkové části kliniky (2x 3-lůžkový pokoj se společným příslušenstvím) za 400,- Kč za osobu a noc. K dispozici máme  6 lůžek. Ubytování možno objednat na přihlášce do kurzu. Pokud chcete ubytovat z pátku na sobotu, dostavte se k ubytování nejpozději do 18.00 hodin. V případě, že nemůžete dodržet stanovený čas pro ubytování, musíte se s námi domluvit předem telefonicky.

Výuka všech kurzů probíhá o víkendech, v sobotu vždy od 9 do 18 hodin s hodinovou přestávkou na oběd. V neděli od 8 do 15 hodin bez přestávky na oběd.
U všech kurzů je plánována praktická část. Prosím počítejte s tím, že bude třeba se vzájemně  vyšetřovat.

Vzhledem k novele zákona o nelékařských povoláních, účinné ke dni 1. 9. 2017, která ruší bez náhrady vyhlášku č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní
systém pro vydání osvědčení k výkonu povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, UNIFY ČR přerušuje vydávání
souhlasných stanovisek k započítání vzdělávacích akcí v rámci celoživotního vzdělávání. Novela zákona zachovává povinnost celoživotního vzdělávání,
ovšem bez bližší specifikace.

Těšíme se na Vaši účast.