KONFERENCE

 

Konference 2017 – Organizační informace 

Konferenční cena parkování je 150,- Kč za auto/den. Parkování je hrazeno účastníky konference individuálně.

Konference 2017 – Program konference

Konference je zařazena v systému celoživotního vzdělávání lékařů dle SP ČLK č.16/2007
pod číslem 47845, ohodnocena 6 kredity.
Akce obdržela souhlasné stanovisko profesní organizace fyzioterapeutů UNIFY ČR pod číslem 8680 dle vyhlášky č. 4/2010Sb.
a profesní organizace sester ČAS pod číslem KK/1186/2017 dle vyhlášky č. 321/2008Sb.
Za účast náleží 4 kredity.