ODDĚLENÍ MONADY


Ambulantní část

Poskytuje komplexní nadstandardní rehabilitační péči na nejvyšší úrovni, kdy jsou využívány moderní i tradiční metodiky a postupy spojené s metodami přírodní medicíny, zaručuje krátké objednací termíny, díky objednacímu systému minimální čekací dobu, ošetření akutních stavů ihned s nepatrnou čekací dobou. Pro každého pacienta je vypracován přísně individuální léčebný plán.

Přijímá  pacienty i bez doporučení praktického nebo odborného lékaře.

Součástí ambulantní části jsou lékařské ordinace – specialisté v oboru rehabilitačního lékařství, neurologie, neurochirurgie a psychologie, kabinet akupunktury, pracovny fyzioterapeutů, masérů, elektroléčba.

Ordinační hodiny:  Pondělí – Čtvrtek 7.00 – 21.00 (lékaři 8.00 – 18.00)

                                              Pátek 7.00 – 19.00 (lékaři 8.00 – 16.00)     

Denní stacionář

Denní stacionář tvoří 2 třílůžkové pokoje. Pokoje jsou vybaveny lůžky se zdravotními matracemi, televizí a chladničkou. Podle zdravotního stavu a přání nemocného je možnost výběru ze dvou forem léčení na tomto oddělení. První možnost je denní stacionář, kdy nemocný po absolvování procedur a odpočinku odchází domů a druhá je pobyt od pondělí do pátku. Pobytem na stacionáři  se zvyšuje efektivita léčebného procesu a tudíž zkracuje doba pracovní neschopnosti tím, že odpadá každodenní cestování. Tuto možnost využívají především nemocní s bolestivými akutními stavy, po operacích páteře, ortopedických operacích a nemocní se vzdáleným bydlištěm. Oddělení je také hojně využíváno klienty k pravidelným léčebným či léčebně-relaxačním pobytům.

Plánovaný nástup na oddělení je v pondělí mezi 8.00 a 10.00 hod., kdy pacient podstoupí komplexní holistické příjmové vyšetření, na základě kterého stanoví lékař léčebný plán. Jednotlivé procedury pak individuálně plánuje staniční sestra, která se také stará o maximální pohodlí pacientů. Každý den probíhá lékařská vizita, kdy tým našich lékařů hodnotí aktuální zdravotní stav a navrhuje případné změny v léčebném plánu či potřebná doplňující vyšetření. V pátek po absolvování procedur je pacient propuštěn. Po celou dobu pobytu má pacient neomezenou možnost vycházek a návštěv.

K léčení či pobytu na oddělení není potřeba doporučení praktického lékaře. Na dobu léčení na lůžkovém oddělení je možnost vystavení  potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti.

Pobočka: Ordinace léčebné rehabilitace Hviezdoslavova

Ordinace poskytuje standardní rehabilitační péči plně hrazenou zdravotními pojišťovnami. Personálně je obsazena čtyřmi fyzioterapeuty a rehabilitačním lékařem, který sem dochází dvakrát v týdnu. Ordinace přijímá pacienty s i bez doporučení praktického či odborného lékaře. Je zde možnost zakoupení cvičebních pomůcek.

Ordinační hodiny: Pondělí – Pátek 7.00 – 19.00