PÉČE O SPORTOVCE

PÉČE O SPORTOVCE – KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR

Kineziologický rozbor je zjištění funkčního stavu pohybové soustavy na základě posouzení dysbalance posturálních a dalších svalových skupin. Umožňuje:

  • korekci dysbalance ze sportu
  • nastartovat správnou prevenci jednostranného sportovního přetížení

Klinika provádí rehabilitační vyšetření a kineziologický rozbor pohybové soustavy

  • výkonnostních sportovců
  • rekreačních sportovců
  • i nesportujících

Kineziologický rozbor

  • provádějí zkušení fyzioterapeuti, absolventi Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
  • rehabilitační péče o sportovce a sportovní týmy s desetiletou tradicí s výraznými úspěchy

Kineziologický rozbor

  • prodlužuje aktivní dobu závodění nebo provádění rekreačního sportu, pomáhá zvýšit sportovní výkonnost
  • poskytne informace pro výběr specifických kompenzačních cvičení k provozovanému sportu
  • umožňuje vybrat optimální rekreační sport pro nesportující