NEUROLOGIE

 

MUDmudr-ondrej-fiala-phd-neurologr. Ondřej Fiala, PhD.
Pracuje jako vedoucí lékař neurologické ambulance a  odborný zástupce INEPu.

Je absolventem oboru všeobecné lékařství na 2. LF UK v Praze,
klinickou praxi získal na Neurologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze a v Centru extrapyramidových onemocnění téže kliniky.
Odborně se věnuje zejména extrapyramidovým a neurodegenerativním onemocněním.

 

MUDr. MMUDr.Martin Jerie, lékař neurologartin Jerie
Pracuje jako specialista neurolog pro EMG vyšetření v Nemocnici Na Homolce.

 

 

 

Specialisté v oboru neurologie provádí klasické neurologické vyšetření a dignostiku,
řeší patologické stavy centrálního i periferního nervového systému se zaměřením na:

Bolesti zad, nemoci meziobratlových plotének, kořenové syndromy, fibromyalgie
Bolesti hlavy, migrény
Poruchy hybnosti, obrny, svalovou slabost
Poruchy citlivosti, brnění, necitlivost
Bolest z důvodu postižení nervu, nervového kořene
Závratě
Křeče končetin a celého těla
Roztroušenou sklerosu (RS)
Polyneuropatii
Neuralgii
Obrnu lícního nervu
Syndrom karpálního tunelu
Cévní onemocnění mozku
Dětskou mozkovou obrnu